Praktijk Burgerhout

Huisartsen

Dhr. H. Knitel

Werkzaam: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag
  Dhr P. Brouwers, waarnemend voor coll. J. van Dis

Werkzaam: maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
Mw. E. Wesseling

Werkzaam: maandag - vrijdag
Mw. F. Wouters

Werkzaam: dinsdag - donderdag - vrijdag