Praktijk Burgerhout

POH GGZ (Psycholoog)

 

 

Peggy Winde

Werkzaam: dinsdag - woensdag - vrijdag
Ik ben Peggy Winde, psycholoog (ontwikkelings-en  gezondheidszorg). Ik ben inmiddels al weer een aantal jaren met veel plezier werkzaam als POH-GGZ  (praktijkondersteuner huisarts, gespecialiseerd in psychische klachten).

Klachten of problemen die ik veel tegenkom bij patiënten zijn: slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, piekeren/negatief denken, stress/spanningsklachten, somberheid/depressie, overspannenheid/burnout, negatief zelfbeeld, faalangst, angst-en paniekklachten, rouw/verlieservaringen, eenzaamheid, relatie/communicatieproblemen en  traumatische ervaringen.

Ik hoor vaak terug dat patiënten het fijn vinden dat er iemand binnen de praktijk is waarmee ze kunnen praten, dat het ze oplucht, het fijn is om hun verhaal te doen, mede doordat ze het voor zichzelf op een rijtje hebben gekregen. Anderen zijn blij met adviezen, concrete handvatten of een andere manier van er naar kijken of er mee om leren gaan.

Wel vraagt het van de patiënt zelf ook in veel gevallen wat; regelmatig geef ik namelijk opdrachten mee om eens uit te gaan proberen.

Sommige mensen hebben een of een paar gesprekken nodig. Anderen hebben net wat meer om weer verder te kunnen. Soms blijkt iets toch complexer in elkaar te zitten, waardoor er meer nodig is en dan kan er in overleg met de patiënt en huisarts doorverwezen worden.

Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen!
 

Voordat u een afspraak maakt bij de POH-GGZ, dient u eerst een afspraak te maken met de huisarts om zeker te weten dat u niet iets anders nodig heeft en eventueel andere zaken eerst uit te kunnen sluiten!