Praktijk Burgerhout

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheids Zorg (POH-GGZ)

 
 

 

 

 

Marieke Mathijssen
Werkzaam: dinsdag - donderdag
Sinds augustus 2019 ben ik als POH-GGZ werkzaam binnen praktijk Burgerhout. Ik ben maatschappelijk werker van achtergrond en heb 13 jaar werkervaring in de 2e lijns GGZ (verslavingszorg). Hier heb ik gewerkt als ambulant verantwoordelijk behandelaar (casemanager), en ik heb dus veel ervaring met een grote diversiteit van patiënten in de leeftijd van 13-99 jaar, mannen/vrouwen, verschillende (culturele) achtergrond en psychi(atri)sche problematiek in combinatie met verslavingsproblematiek.
Hierdoor heb ik me tevens doorontwikkeld in verschillende gesprekstechnieken en behandelmethodes, welke tevens toepasbaar zijn in het werk als POH-GGZ. Onder andere: Rationeel Emotieve Therapie, Cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering. Samen met de patiënt onderzoek ik welke vorm van begeleiding, en/of een gerichte verwijzend passend bij de hulpvraag en de individuele patiënt (dus op maat), het beste past bij uw situatie.
 

Wat doet de POH-GGZ?
De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Huisartspraktijken kunnen sinds 2007 zich laten ondersteunen door een POH-GGZ. Deze kan op verzoek van de huisarts een cliënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. De POH-GGZ kan worden gezien als de voordeur van de GGZ. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan, voordat er eventueel wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.
De taken van de POH-GGZ
Onder de verrichtingen van de POH-GGZ vallen consulten, visites en telefonisch consulten. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz. De POH-GGZ is een functie en (nog) geen beroep. Daardoor kan het door verschillende soorten zorgaanbieders worden vervuld. Bijvoorbeeld psychologen, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers. Uiteraard wel voor verrichtingen waarvoor zij bekwaam en bevoegd zijn. De POH-GGZ werkt altijd voor en onder verantwoordelijkheid van een huisarts. De POH-GGZ heeft meestal een plaats in de huisartsenpraktijk, kan snel schakelen met de huisartsen en andere zorgverleners binnen de praktijk.